PRAVILNIK

Na osnovu Zakona o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 18/2020), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću ("Službeni glasnik RS", broj 152/20), Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre ("Službeni glasnik RS", broj 152/20) i Odluke generalnog direktora KONCERN ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH PROIZVODA BAMBI A.D. POŽAREVAC broj 2/366 od 08.05.2023. godine, ul. Đure Đakovića bb, dana 08.05.2023. godine, doneta su:

 PRAVILA NAGRADNE IGRE

Putovanje puno Plazme!

Ovim Pravilima priređivač organizuje nagradnu igru u robi pod nazivom “Putovanje puno Plazme!” (u daljem tekstu: Nagradna igra), te ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača nagradne igre, Način organizovanja nagradne igre, Dobitni fond, Uslove za učešće, Način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri, Odgovornost organizatora prema učesnicima nagradne igre, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje nagradne igre u robi i uslugama.

 1. PODACI O PRIREĐIVAČU

KONCERN ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH PROIZVODA BAMBI A.D. POŽAREVAC

Đure Đakovića bb

matični broj: 07162936, pib: 100436827

 1. NAZIV ORGANA PRIREĐIVAČA KOJI JE DONEO ODLUKU O PRIREĐIVANjU IGRE, DATUM I BROJ ODLUKE

Dana 08.05.2023. godine, doneta je odluka generalnog direktora broj 2/366 kojom privredno društvo KONCERN ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH PROIZVODA BAMBI A.D. POŽAREVAC organizuje veliku PLAZMA nagradnu igru pod nazivom “Putovanje puno Plazme!”.

III. NAZIV, VREME TRAJANjA I TERITORIJA NA KOJOJ SE PRIREĐUJE NAGRADNA IGRA

Organizuje se nagradna igra u robi.

Naziv nagradne igre je “Putovanje puno Plazme!”.

Nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije) u periodu od 10. jula 2023. godine do 14. avgusta 2023. godine.

Nagradna igra se organizuje u cilju promocije PLAZMA proizvoda.

 1. USLOVI ZA UČESTVOVANjE U NAGRADNOJ IGRI

Sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) imaju pravo da učestvuju u Nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod Priređivača, u privrednom društvu KREATIVA DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, ul. Ušće BB, matični broj: 20436999 i u privrednom društvu OneClick Solutions društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd-Vračar, ul. Sime Igumanova br. 2-4, matični broj: 20811161, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada lice lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik, nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi dodeljivanja nagrade, kao i plaćanja štete ili zahteva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuju važećom originalnom dokumentacijom (Odluka o starateljstvu).

Priređivač zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica, poštujući privatnost i zaštitu podataka učesnika.

Učešćem u nagradnoj igri svi učesnici prihvataju njena pravila.

 1. OPIS NAGRADNE IGRE

Pravo učešća i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) koja tokom perioda trajanja nagradne igre u bilo kojem maloprodajnom objektu na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije) ostvare kupovinu „PLAZMA“ proizvoda u minimalnoj gramaži od 450 g, a što mora biti evidentirano na jednom fiskalnom računu.

“PLAZMA” komadni proizvodi čija kupovina u minimalnoj količini od 450 g, kvalifikuje za učešće u ovoj nagradnoj igri su:

 • Plazma 75 g
 • Plazma 150 g
 • Plazma 300 g
 • Plazma 600 g
 • Plazma Posna 150 g
 • Plazma Posna 300 g
 •  Plazma Mlevena 300 g
 • Plazma Mlevena Posna 300 g
 • Plazma Mlevena 800 g
 • Plazma Mlevena 2 kg

Učesnici koji izvrše gore opisanu kupovinu na kasi dobijaju fiskalni račun na kojem se nalazi redni broj fiskalnog računa, tzv. Brojač računa. Račun je potrebno sačuvati za sve vreme trajanja nagradne igre, kao i nakon njenog završetka sve do primopredaje nagrade, s obzirom da je dobitnik nagrade dužan da na zahtev Priređivača pokaže na uvid original fiskalni račun na kome se nalazi jedinstveni redni broj fiskalnog računa tzv. Brojač računa, a kao dokaz o izvršenoj kupovini na zahtev Organizatora. Pored ovoga, potencijalni dobitnik nagrade dužan je da dostavi fotografiju fiskalnog računa kao dokaz o izvršenoj kupovini na mail adresu info@plazmanagradnaigra.rs.

Potrošač postaje učesnik nagradne igre slanjem SMS poruke sa gore navedenim podacima na četvorocifreni broj 5544 ili unošenjem gore navedenih podataka na internet strani www.plazmanagradnaigra.rs zajedno sa brojem svog mobilnog telefona ( u daljem tekstu: Web registracija).

SMS poruka ili Web registracija se sastoji iz cifara, slova i karaktera koje čine redni broj fiskalnog računa, tzv. Brojač računa, a koji je kupac dobio nakon gore opisane kupovine.

Ukoliko je učesnik nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio fiskalni račun sa Brojačem računa 123/456AB, onda šalje SMS na broj 5544 ili vrši Web registraciju sa tekstom: 123/456AB.

(Npr. Ukoliko je učesnik nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio fiskalni račun sa Brojačem računa 123/456AB, onda šalje SMS na broj 5544 ili vrši Web registraciju sa tekstom: 123/456AB)

Broj 5544 za slanje sms-a, kao i Web registracija, biće dostupni počev od 10. jula 2023. godine u 00:01 časova do 13. avgusta 2023. godine u 23:59 časova.

SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, A1, Yettel i Globaltel mrežu (za korisnike MTS mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om, za korisnike Yettel mobilne mreže: 3,99 rsd sa PDV-om, za korisnike A1 mobilne mreže: 3,48 rsd sa PDV-om i za korisnike Globaltel mobilne mreže: 4,99 rsd sa PDV-om). Ukoliko tokom trajanja nagradne igre dođe do izmene tarife za standardni SMS onda će se isti tarifirati po toj izmenjenoj ceni. Priređivač ne odgovara u slučaju da dođe do ovakve izmene.

Jedan učesnik može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem SMS prijava, ali sa različitim fiskalnim računima. Svaki učesnik koji pokuša da izvrši registraciju nasumičnim unošenjem brojeva fiskalnog računa tzv. Brojača računa biće diskvalifikovan. Jednom prijavom (jednim brojem fiskalnog računa) lice može biti dobitnik samo jedne nagrade. U slučaju da fiskalni račun s istim brojem (sa istog fiskalnog isečka) bude ponovo poslat od strane istog ili drugog lica (sa istog ili drugog mobilnog telefona), ta će prijava biti proglašena nevažećom.

U slučaju da 2 ista broja računa budu poslata, u obzir se uzima broj koji je ranije poslat.

Učesnik je dužan da sačuva i fiskalni račun kao dokaz o kupovini do preuzimanja nagrade. 

Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri i preuzimanju nagrada (gde, kada i na koji način se nagrade mogu preuzeti) na internet stranici www.plazmanagradnaigra.rs ili putem poziva Call centra na broj 0800/040403 svakog radnog dana tokom perioda trajanja nagradne igre u periodu od 09 do 17 časova.

 1. IZNOS DOBITNOG FONDA, VRSTA, BROJ I VREDNOST DOBITAKA
 

TABELA 1. NAGRADNI FOND U RSD

 

NAZIV NAGRADE

Ukupan broj nagrada

CENA RSD komad

CENA / total neto (RSD)

Cena / total bruto sa PDV-om RSD

DNEVNA

nagrada

Kofer pun PLAZME

350

5.700,00 RSD bez PDV-a

1.995.000,00 RSD bez PDV

2.394.000,00 RSD sa PDV-om

DNEVNA

nagrada

Plazma pakovanje 150 g

12.600

125,00 RSD bez PDV-a

1.512.000,00 RSD bez PDV-a

1.890.000,00 RSD sa PDV-om

NEDELjNAnagrada

Automobil OPEL Crossland pun PLAZME

4

2.613.587,65 RSD bez PDV-a

10.454.350,62 RSD bez PDV-a

12.545.220,74 RSD sa PDV-om

NEDELjNAnagrada

Plazma pakovanje 150 g

6.720

125,00 RSD bez PDV-a

840.000,00 RSD bez PDV-a

1.008.000,00 sa PDV-om

GLAVNA

nagrada

Kamper Adria Coral Axess 650 DL pun PLAZME

1

8.161.287,32 RSD bez PDV-a

8.161.287,32 RSD bez PDV-a

9.739.544,78 RSD sa PDV-om

GLAVNA

nagrada

Plazma pakovanje 150 g

2.160

125,00 RSD bez PDV-a

270.000,00 RSD bez PDV-a

324.000,00 RSD sa PDV-om

 

NAGRADE UKUPNO RSD

 

27.900.765,52 RSD sa PDV-om

Dobitni fond čini roba.

Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više ili manje nagrada od broja predviđenog ovim pravilima.

Dobitni fond se sastoji od sledećih nagrada:

 • Dnevne nagrade - 350 x Putnih Plazma kofera crvene boje.

U svakom od kofera će se nalaziti 36 pakovanja Plazme 150 g.

 • Nedeljne nagrade - 4 h Automobil marke OPEL, model Crossland Edition 1.5D 110hp M6, bele boje, snaga motora: 81 kW, zapremine 1499 ccm, broj sedišta 5, godina proizvodnje 2022. godine. Automobili će imati sledeće brojeve šasija, i to:
 • W0V7D9EN8P4007508
 • W0V7D9EN7P4007502
 • W0V7D9EN6P4007507
 • W0V7D9ENXP4007509

U svakom od automobila će se će se nalaziti 1680 pakovanja Plazme 150 g.

 • Glavna nagrada - 1 h specijalno vozilo za putovanje i stanovanje tj. Kamper marke Adria, model Coral Axess 650 DL, bele boje, broj sedećih mesta 4, godina proizvodnje 2023. godine, broj šasije VF7YGCPAU12W38797.

U Kamperu će se nalaziti 2.160 pakovanja Plazme 150 g.

VII. NAČIN I POSTUPAK OSVAJANjA, ODNOSNO UTVRĐIVANjA DOBITAKA

Svi učesnici nagradne igre biće svrstani u bazu podataka iz koje će biti izvučeni dobitnici nagrada.

IZVLAČENjE NEDELjNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku jedne nedelje trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu „PLAZMA“ proizvoda u minimalnoj gramaži od 450 g i budu poslali SMS poruku na broj 5544 sa odgovarajućim sadržajem ili izvršili Web registraciju biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika NEDELjNE nagrade biće vršeno:

 • 17.07.2023. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajuću SMS poruku ili izvršila Web registraciju u periodu od 10.07. u 00:01č do 16.07.2023. godine u 23:59č). Izvlačiće se 1 dobitnik NEDELjNE nagrade.
 • 24.07.2023. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajuću SMS poruku ili izvršila Web registraciju u periodu od 17.07. u 00:00č do 23.07.2023. godine u 23:59č). Izvlačiće se 1 dobitnik NEDELjNE nagrade.
 • 31.07.2023. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajuću SMS poruku ili izvršila Web registraciju u periodu od 24.07. u 00:00č do 30.07.2023. godine u 23:59č). Izvlačiće se 1 dobitnik NEDELjNE nagrade.
 • 07.08.2023. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajuću SMS poruku ili izvršila Web registraciju u periodu od 31.07. u 00:01č do 06.08.2023. godine u 23:59č). Izvlačiće se 1 dobitnik NEDELjNE nagrade.

Jedno lice ne može biti dobitnik NEDELjNE nagrade više puta.

Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik DNEVNE i GLAVNE nagrade.

Biće izvučeno ukupno 4 dobitnika NEDELjNE nagrade.

Objavljivanje dobitnika NEDELjNE nagrade biće vršeno na internet stranici www.plazmanagradnaigra.rs i to najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Priređivač će objaviti broj fiskalnog računa koji je izvučen kao dobitni, kao brojeve telefona sa kojeg je stigla prijava za učešće bez poslednja 3 broja, bez objavljivanja ostalih ličnih podataka dobitnika.

IZVLAČENjE DNEVNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku jednog dana trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu „PLAZMA“ proizvoda u minimalnoj gramaži od 450 g i budu poslali SMS poruku na broj 5544 sa odgovarajućim sadržajem ili izvršili Web registraciju biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno svakog dana počev od 11.07.2023. godine, pa sve do 14.08.2023, te će se shodno tome dnevno izvlačiti po 10 DNEVNIH nagrada.

U izvlačenju za određeni dan učestvuju lica koja su se registrovala određenog dana u periodu od 00:00 časova do u 23:59 časova - na primer: svi učesnici koji se registruju u ponedeljak, u periodu od 00:00 časova do u 23:59 časova, učestvuju u izvlačenju dobitnika DNEVNE nagrade u utorak.

Biće izvučeno ukupno 350 dobitnika DNEVNE nagrade.

Jedno lice ne može biti dobitnik DNEVNE nagrade više puta.

Dobitnik DNEVNE nagrade može biti dobitnik NEDELjNE i GLAVNE nagrade.

Objavljivanje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno na internet stranici www.plazmanagradnaigra.rs i to najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Priređivač će objaviti broj fiskalnog računa koji je izvučen kao dobitni, kao brojeve telefona sa kojeg je stigla prijava za učešće bez poslednja 3 broja, bez objavljivanja ostalih ličnih podataka dobitnika.

IZVLAČENjE GLAVNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu „PLAZMA“ proizvoda u minimalnoj gramaži od 450 g i budu poslali SMS poruku na broj 5544 sa odgovarajućim sadržajem ili izvršili Web registraciju biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno 14.08.2023. godine u 14:00 časova (učestvuju lica koja su poslala SMS poruku na broj 5544 sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 10. jula 2023. godine u 00:01 časova do 13. avgusta 2023. godine u 23.59 časova)

Biće izvučen ukupno 1 dobitnik glavne nagrade.

Dobitnik NEDELjNE i DNEVNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.

Objavljivanje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno na internet stranici www.plazmanagradnaigra.rs i to najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Priređivač će objaviti broj fiskalnog računa koji je izvučen kao dobitni, kao brojeve telefona sa kojeg je stigla prijava za učešće bez poslednja 3 broja, bez objavljivanja ostalih ličnih podataka dobitnika.

Izvlačenje i utvrđivanje rezervnih dobitnika nagrade

Biće izvučeno po deset rezervnih dobitnika za NEDELjNU i GLAVNU nagradu i po petnaest rezervnih dobitnika za svaku DNEVNU nagradu.

Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik, iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Svaki sledeći rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prethodno izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik i prethodno izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici, iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

VIII. NADZOR NAD POSTUPKOM IZVLAČENjA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

O ishodu utvrđivanja dobitnika vodi se zapisnik koji mora sadržati: mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime i adresu, te naziv i vrednost nagrade dobitnika.

Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.

Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre sprovodi komisija od tri člana, i to:

 • Strahinja Inić, predsednik
 • Jelisaveta Živanović, član i
 • Ivana Ninković, član.
 1. NAČIN OBJAVLjIVANjA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGARA

Fond dobitaka nagradne igre i rezultati igre biće objavljeni na internet stranici www.plazmanagradnaigra.rs najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Priređivač će objaviti broj fiskalnog računa koji je izvučen kao dobitni, kao brojeve telefona sa kojeg je stigla prijava za učešće bez poslednja 3 broja, bez objavljivanja ostalih ličnih podataka dobitnika.

 1. OBAVEŠTAVANjE DOBITNIKA O OSVOJENIM NAGRADAMA I DODELA NAGRADA

Validacija dobitnika NEDELjNE nagrade biće izvršena svakog utorka tokom trajanja nagradne igre u periodu od 8 do 20 časova, kada će svim potencijalnim dobitnicima koji su izvučeni biti automatski poslata unapred definisana SMS bulk poruka sa obaveštenjem da su potencijalni dobitnici jedne od nagrada i da je potrebno da pošalju fotografiju računa na e-mail adresu info@plazmanagradnaigra.rs.

Validacija dobitnika DNEVENE nagrade biće izvršena odmah nakon izvlačenja od 11.07.2023. godine, kada će potencijalnom dobitniku koji je izvučen biti automatski poslata unapred definisana SMS bulk poruka sa obaveštenjem da je potencijalni dobitnik jedne od nagrada i da je potrebno da pošalje fotografiju računa na e-mail adresu info@plazmanagradnaigra.rs.

Validacija dobitnika GLAVNE nagrade biće izvršena odmah nakon izvlačenja od 14.08.2022. godine, kada će potencijalnom dobitniku koji je izvučen biti automatski poslata unapred definisana SMS bulk poruka sa obaveštenjem da je potencijalni dobitnik jedne od nagrada i da je potrebno da pošalje fotografiju računa na e-mail adresu info@plazmanagradnaigra.rs.

Potencijalni dobitnici treba da se jave sa traženim podacima u roku od 48 sati. U suprotnom gube pravo na nagradu koja će biti dodeljena rezervnom dobitniku ukoliko ispunjava uslove nagradne igre.

Operateri će proverom pristiglih podataka potencijalnih dobitnika ustanoviti da li dostavljeni podaci ispunjavaju sve uslove za učestvovanje u nagradnoj igri, a to su: sačuvan fiskalni račun čiji Brojač računa je potencijalni dobitnik prijavio putem SMS poruke ili WEB registracije, da je fiskalni račun izdat u periodu od 10.07.2023. godine u 00:01 časova do 13.08.2023. godine u 23:59 časova, a sve kako je u daljem tekstu Pravila navedeno, kao i da se na fiskalnom računu nalaze „PLAZMA“ proizvodi u minimalnoj gramaži od 450 g. Ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni, dobitnik nema pravo na nagradu i on istu više ne može potraživati od Priređivača.

Operateri kontakt centra će u i ovom slučaju kao potencijalnog dobitnika pozvati prvog rezervnog dobitnika koji je izvučen prilikom izvlačenja nagrada. Ukoliko ni rezervni dobitnik ne ispuni uslove za dobijanje nagrade, Operater će kontaktirati sledećeg rezervnog dobitnika. Ukoliko i sledeći dobitnik ne ispuni uslove, pristupiće se kontaktiranju ostalih rezervnih dobitnika sve dok se ne kontaktira dobitnik koji ispunjava sve potrebne uslove. U slučaju da nijedan rezervni dobitnik ne ispunjava uslove učešća u nagradnoj igri, Priređivač zadržava pravo da ne dodeli nagradu i ista će ostati neraspoređena.

Nakon utvrđivanja finalnih dobitnika, Operateri kontakt centra Priređivača će telefonom obavestiti dobitnike koji imaju sve ispunjene uslove za učestvovanje u nagradnoj igri da su i osvojili nagrade.

Dobitnik nagrade je osoba koju, nakon provere tačnosti podataka, kontaktira Operater i javi se na broj mobilnog telefona koji je izvučen, a koja dostavi sve tražene podatke na navedenu e-mail adresu.

Tom prilikom dobitnik treba da ostavi sledeće podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, grad i opštinu, i pritom ne mora biti registrovani vlasnik broja mobilnog telefona sa kojeg je poslata SMS poruka.

Priređivač će dobitnicima DNEVNIH nagrada iste dostaviti putem kurirske službe po svom izboru na adresu koju dobitnik bude naznačio, a koja se isključivo nalazi u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) i to najkasnije do 30.09.2023. godine.

Priređivač će GLAVNU i NEDELjNE nagrade dobitnicima dodeliti najkasnije do 31.12.2023. godine. Ukoliko odluči Priređivač će GLAVNU i NEDELjNE nagrade dobitniku dodeliti na svečasnosti koju će specijalno organizovati za tu priliku. Mesto i vreme održavanja svečanosti dobitniku će biti saopšteni prilikom obaveštenja o osvojenoj nagradi. U suprotnom, dobitnik će prilikom obaveštenja o osvojenoj nagradi biti obavešten i o načinu preuzimanja iste. Troškove nastale u vezi preuzimanja GLAVNE i NEDELjNIH nagrada snosi isključivo dobitnik.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade.

Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem (overenim od strane javnog beležnika), potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Osvojene nagrade nisu prenosive i dobitnici kod priređivača ih ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

Ukoliko se dobitnik neke od nagrada ne odazove pozivu Priređivača da primi nagradu ili nagrada ne bude uručena krivicom dobitnika do 31.12.2023. godine, dobitnik nema pravo na nagradu i on je više ne može potraživati od priređivača.

 1. NAČIN OBAVEŠTAVANjA UČESNIKA O PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

Pravila igre biće objavljena u dnevnom listu „Danas“ koji se distribuira na teritoriji cele Srbije i na internet stranici www.plazmasticarnica.rs/plazmanagradnaigra najmanje 8 dana pre otpočinjanja nagradne igre i o tome će priređivač obavestiti Upravu za igre na sreću u roku od tri dana od dana objavljivanja.

Pravila nagradne igre biće deponovana kod priređivača.

XII POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANjA NAGRADNE IGRE

Priređivač ima pravo da uz javno obaveštavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriji Republike Srbije ili delu teritorije, proglašenje vanrednog stanja i druge mere donete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju sprovođenje nagradne igre i/ili dodelu i preuzimanje nagrada.

Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom priređivača, te će priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.

Priređivač se obavezuje da o svakom eventualnom prekidu ili otkazivanju nagradne igre blagovremeno obavesti javnost u dnevnom listu u kojem su Pravila nagradne igre i objavljena. Priređivač ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati usled prekida nagradne igre u smislu ovog člana.

XIII ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA PREMA UČESNICIMA U IGRI

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati zakonskih i podzakonskih akata i ovih Pravila.

Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju pravila.

Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade bliže opisane u Paragrafu VI, te da iste ni u kom slučaju ne mogu biti zamenjene za novac.

Priređivač se obavezuje da u priređivanju nagradne igre obezbedi sprovođenje svih pravila društvene odgovornosti.

XIV OBRADA I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnik izjavljuje da prihvata obradu svojih podataka o ličnosti datih za potrebe učešća odnosno osvajanja nagrada u nagradnoj igri.

Bez izričite saglasnosti dobitnika, Priređivač neće objavljivati lične podatke dobitnika koji bi omogućili otkrivanje njihovog identiteta javnosti (prezime i druge lične podatke, osim imena i mesta).

Učesnici se obaveštavaju:

 • da će njihovi podaci o ličnosti (ime, prezime, mesto prebivališta, broj telefona i JMBG) dostavljeni Priređivaču biti korišćeni samo u svrhu priređivanja i sprovođenja Nagradne igre;
 • da se podaci o dobitnicima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka dostavljaju Ministarstvu finansija RS – Upravi za igre na sreću u formi izveštaja o utvrđivanju rezultata nagradne igre i dobitnika nagrada;
 • da će se podaci o ličnosti dobitnika čuvati u skladu sa pozitivnopravnim propisima kojima se reguliše obrada podataka o ličnosti.

Smatra se da je Učesnik slanjem SMS poruke radi prijavljivanja za učešće pročitao Pravila nagradne igre, da je sa njima saglasan i da je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) obavešten o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka.

Učesnici imaju pravo na obaveštenje o obradi podataka, pravo da od Priređivača zahtevaju kopiju podataka koji se na njih odnose, odnosno da izvrše uvid u obrađivane podatke.

Učesnici imaju pravo da od Priređivača zahtevaju ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

Priređivač ne snosi odgovornost za greške u podacima, niti za prijem podataka dostavljenih od strane učesnika.

Svaki učesnik ima pravo zahtevati informacije o obradi njegovih ličnih podataka, koje vrste podataka se obrađuju, u koje svrhe, ko je izvor podataka i da li se podaci ustupaju nekom trećem licu, da li se vrši automatizovana obrada podataka, koja su prava svakog učesnika podovom zaštite podataka o ličnosti. Takođe, svaki učesnik može zatražiti pristup svojim ličnim podacima.

Svaki učesnik može zatražiti ispravku svojih ličnih podataka ukoliko su promenjeni, netačni ili nepotpuni odnosno povući već datu saglasnost za obradu podataka o ličnosti.

Učesnici mogu zahtevati brisanje svojih ličnih podataka (I) ukoliko smatraju da nisu potrebni za određenu svrhu obrade podataka, (II) ukoliko su povukli saglasnost za obradu podataka, zasnovanu isključivo na takvoj saglasnosti, (III) ukoliko su podneli prigovor na obradu podataka o ličnosti, (IV) ukoliko je obrada ličnih podataka nezakonita, (V) ukoliko lični podaci moraju biti izbrisani kako bi se pridržavali zakonskih obaveza Rukovaoca. Rukovalac se obavezuje da preduzme razumne korake radi obaveštavanja drugih subjekata o takvom brisanju.

Učesnici mogu zahtevati ograničenje obrade (I) u slučaju da se osporava tačnost njihovih ličnih podataka kako bi Rukovalac bio u mogućnosti da proveri takvu tačnost, (II) u slučaju da samo žele ograničiti obradu svojih ličnih podataka, a ne i brisati ih uprkos činjenici da je obrada nezakonita, (III) u slučaju da žele da Rukovalac podataka zadrži njihove lične podatke, jer su potrebni radi zaštite od eventualnih pravnih zahteva trećih lica (IV) ako se protive obradi, a rukovalac utvrđuje da li ima legitimne osnove za takvu obradu koja može biti pretežnija u odnosu na njihova prava (V) ako se obrada podataka zasniva na legitimnom interesu Rukovaoca.

Svaki učesnik ima pravo, da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu podataka o ličnosti, odnosno da se usprotivi obradi ličnih podataka prikupljenih radi marketinških aktivnosti usmerenih ka učesniku, kao i da zatraži ograničenje obrade u drugim slučajevima. U tom slučaju, biće dovoljno da kontaktiraju Priređivača nagradne igre preko e-mail adrese dataprotectionoffice@bambi.rs.

Podatke o ličnosti Učesnika će u ime Priređivača, kao Rukovaoca, obrađivati KREATIVA DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, ul. Ušće BB, matični broj: 20436999, kao Obrađivač podataka o ličnosti, i koja pruža usluge Priređivaču u realizaciji nagradne igre, na bazi ugovora koji je zaključen između Priređivača i KREATIVA DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD.

XV ISKLjUČENjE ODGOVORNOSTI

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik-igrač ostvarivati bilo kakva prava prema priređivaču. Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastanu kao posledica učestovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

XVI POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU

Priređivač se obavezuje da umesto dobitnika plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, uz obavezu dobitnika da na zahtev Priređivača dostavi sve lične podatke neophodne za podnošenje poreske prijave.

XVII TROŠKOVI PRIREĐIVANjA NAGRADNE IGRE

Troškove organizovanja nagradne igre snosi priređivač.

XVIII OSTALE OBAVEZE PRIREĐIVAČA

Po okončanju nagradne igre, priređivač će u roku od 30 dana obavestiti Upravu za igre na sreću o rezultatima nagradne igre sa podacima o:

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik-igrač ostvarivati bilo kakva prava prema priređivaču. Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastanu kao posledica učestovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

XIX NADLEŽNOST U SLUČAJU SPOROVA

U slučaju spora nadležan je nadležan sud u Beogradu.

XX ZAVRŠNE ODREDBE

Ova pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti ministra finansija.

u Požarevcu, dana 08.05.2023.godine

za KONCERN BAMBI A.D. POŽAREVAC

 

__________________________________

Dragan Stajković, generalni direktor