Politika o kolačićima

Uvod

Ovom internet stranicom www.plazmanagradnaigra.rs upravlja Koncern Bambi a.d. Požarevac, članica Coca-Cola Hellenic grupe kompanija, čija je matična holding kompanija Coca-Cola HBC AG (sa sedištem u Švajcarskoj, sa matičnim brojem CH-170.3.037.199-9 i na registrovanoj adresi Turmstrasse 26, 6312 Steinhausen, Switzerland).

Za sve pojave termina „naš", „nas", „mi" ili „kompanija" u okviru ove politike i u okviru opt-in obaveštenja se smatra da upućuju na Koncern Bambi a.d. Požarevac.

Koncern Bambi a.d. Požarevac je posvećen očuvanju privatnosti svih posetilaca internet stranice www.plazmanagradnaigra.rs i zaštiti svih podataka o ličnosti (dalje u tekstu „informacija“/ „podatak o ličnosti“) koje nam možete poslati.

Ovo Obaveštenje o privatnosti obezbeđujemo da bismo Vam pomogli da razumete šta možemo da uradimo sa bilo kojim podacima o ličnosti koje dobijemo od Vas. Prosleđujući nam svoje podatke o ličnosti Vi potvrđujete da prihvatate naše Obaveštenje o privatnosti i saglasni ste da možemo da prikupljamo, koristimo i otkrivamo Vaše podatke o ličnosti na način opisan u ovom Obaveštenju o privatnosti. Ako niste saglasni sa ovim Obaveštenjem, molimo Vas da nam ne šaljete svoje podatke o ličnosti.

Obaveštavamo Vas da ovaj sajt ne koristi kolačiće.

Šta su podaci o ličnosti?

Podaci o ličnosti su svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, shodno važećem Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, kao što su ime, prezime, e-mail adresa i broj telefona i ostalo, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Informacije koje prikupljamo od Vas

Vi u principu možete da posetite ovu internet stranicu, a da nam ne kažete ko ste, niti da nam otkrijete informacije o sebi. Naši web serveri prikupljaju nazive domena, ne e-mail adrese posetilaca.

Upotreba prikupljenih informacija

Informacije o nazivu domena koje prikupljamo se ne koriste za Vašu ličnu identifikaciju već se sakupljaju da bismo odredili broj poseta, prosečno vreme provedeno na internet stranici, pregledane stranice itd. Te informacije koristimo da procenimo korišćenje naše internet stranice i poboljšamo njen sadržaj.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam šaljete će se čuvati na serveru u Srbiji i moći će da im pristupi ili će se možda proslediti našem osoblju koje radi van Srbije i trećim licima, poslovnim partnerima, državnim organima i organima za sprovođenje zakona, pravnim sledbenicima naše kompanije i dobavljačima koje angažujemo za obradu informacija u naše ime, od kojih se neki možda nalaze i van Evropskog ekonomskog prostora (EEA), koji rade za nas u svrhe postavljene u ovoj politici ili druge svrhe koje Vi odobravate.

Pošto Coca-Cola HBC AG posluje na globalnom nivou, možda ćemo želeti da prenesemo Vaše informacije i u druge države, uključujući i države van (EEA). Međutim, dok su pod našom kontrolom, uvek nastojimo da Vaši podaci o ličnosti imaju isti nivo zaštite kao što bi imali da su ostali u okviru EEA, uključujući i nastojanje da budu bezbedni i da se koriste samo u skladu sa našim uputstvima i u dogovorenu svrhu(e).

Sva gorepomenuta lica obrađuju informacije i pružaju usluge podrške u naše ime. Možda ćemo proslediti prikupljene informacije o upotrebi naše internet stranice trećim licima ali to neće obuhvatiti informacije koje se mogu koristiti za Vašu identifikaciju.

Zadržavamo pravo da otkrijemo Vaše podatke o ličnosti kada je tako propisano zakonom ili kada mislimo da je otkrivanje informacija neophodno za zaštitu naših prava i/ili usaglašavanje sa sudskim postupkom, sudskim nalogom, zahtevom nadležne ustanove ili bilo kojim obaveznim zakonskim procesom.

Ukoliko to nije obavezno po zakonu, nećemo na drugi način bez Vaše saglasnosti deliti, niti distribuirati bilo koje informacije koje ste nam poslali.

Najzad, ako naša kompanija uđe u zajednički poduhvat ili se proda ili spoji sa drugim poslovnim subjektom, Vaše informacije mogu da budu otkrivene novim poslovnim partnerima ili vlasnicima.

Ukoliko to nije obavezno po zakonu, nećemo na drugi način bez Vaše saglasnosti deliti, niti distribuirati bilo koje informacije koje ste nam poslali.

Korisnici koji imaju 16 godina i mlađi

Ako imate 16 ili manje godina, obezbedite dozvolu roditelja ili staratelja pre nego što nam pošaljete ikakve podatke o ličnosti. Korisnicima koji nemaju pomenutu saglasnost nije dozvoljeno da nam šalju svoje podatke o ličnosti.

Bezbednost prikupljenih informacija i zadržavanje podataka

Preduzimamo stroge fizičke, elektronske i administrativne sigurnosne mere da bismo zaštitili Vaše informacije od pristupa neovlašćenih osoba kao i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja kako u online tako i u offline režimu. Zadržaćemo Vaše informacije tokom razumnog vremenskog perioda ili koliko je to zakonski propisano.

Prenos putem interneta i odricanje

S obzirom na to da internet predstavlja globalno okruženje, korišćenje internet stranice za prikupljanje i drugu obradu podataka o ličnosti nužno obuhvata i prenos podataka širom sveta. Stoga pregledanjem ove internet stranice i elektronskom komunikacijom sa nama potvrđujete i saglasni ste da i mi obrađujemo podatke o ličnosti na taj način.

Mada Koncern Bambi a.d. Požarevac sprovodi razumne mere zaštite od virusa i drugih opasnih komponenata, priroda interneta je takva da nije moguće obezbediti da će Vaš pristup internet stranici biti bez prekida ili grešaka, ili da ova internet stranica, njeni serveri ili elektronska pošta koju možemo poslati ne sadrže viruse ili druge opasne komponente.

Pristupanje informacijama, njihovo ažuriranje i druga pitanja u vezi obrade podataka o ličnosti

Imate pravo da pogledate koji su to podaci o ličnosti koje posedujemo o Vama i takođe takođe možete od nas da zahtevate da izvršimo potrebne izmene da bismo obezbedili njihovu tačnost i ažurnost. Ukoliko to želite, kontaktirajte nas putem adrese DataProtectionOffice@bambi.rs . Po zakonu imamo pravo da naplatimo nužne administrativne troškove taksu kako bismo pokrili troškove koji eventualno mogu nastati obezbeđujući Vam informacije koje posedujemo o Vama.

U slučaju da lice na koje se podaci odnose nije zadovoljno odgovorom Koncern Bambi a.d. Požarevac na zahtev za ostvarenje prava u pogledu zaštite podataka o ličnosti, to lice ima pravo da podnese žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti www.poverenik.rs.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih komentara, upita ili zahteva koji se odnose na našu upotrebu Vaših podataka o ličnosti ili u slučaju bilo kakvih pitanja o ovom Obaveštenju o privatnosti, kontaktirajte nas putem adrese DataProtectionOffice@bambi.rs . Vaša pitanja su dobrodošla, kao i bilo kakve sugestije koje možete imati o ovom Obaveštenju o privatnosti.

Izmene ovog dokumenta

Povremeno proveravajte ovo Obaveštenje o privatnosti da biste bili obavešteni u slučaju bilo kakvih izmena istog. Iako zadržavamo pravo izmene ili dopune ovog dokumenta, obezbedićemo Vam obaveštenje na ovoj internet stranici o svim većim izmenama u roku od najmanje 30 dana nakon izmene i, ako je moguće, slanjem obaveštenja elektronskom poštom, ukoliko nam istu budete dostavili.